Đồ chơi Võ Thần Giáp Sĩ: “Xe – Robot – Con quay là 1”

Đồ chơi Võ Thần Giáp Sĩ được được lấy cảm hứng từ bộ phim nói về 12 chiến binh Maya – kết hợp sức mạnh để chiến thắng